نقدها و یادداشتهایی بر دو ترجمه مشهور از قرآن کریم
51 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی