نگرشی تطبیقی در موضوع زکات میان شیعه و اهل سنت
48 بازدید
ناشر: مجمع تقریب مذاهب
نقش: نویسنده
سال نشر: 1380
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : عربی